stiri
Stiri
» CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ANUALĂ 2019
04/04/2019
 Prin prezenta, vă anunțăm că in data de 22 aprilie 2019, ora 13, este convocată…
» Ziua Mondiala a Proprietăţii Intelectuale - 25-26 aprilie 2018
25/04/2018
Ziua Mondiala a Proprietăţii Intelectuale - 25-26 aprilie 2018, eveniment organizat de către Organizaţia Mondială…

Despre Noi

Patronatul are ca scop principal reprezentarea unitara a intereselor tuturor membrilor societăţi comerciale, asociaţii profesionale, persoane fizice autorizate din domeniul producţiei si prestării de servicii   cinematografice si de televiziune, consultantei, antreprenoriatului de specialitate, productiei, si din domenii de activitate conexe acestora. si sprijina Centrul National al Cinematografiei in activitatea de promovare a filmului romanesc.

 
In principal, pentru realizarea scopului sau, Patronatul are urmatoarele obiecte de activitate:
1. reprezentarea, promovarea, sustinerea si apararea intereselor economice, tehnice si juridice a producatorilor din cineamtografie si televiziune ;
2. activarea pentru deplina libertate de actiune a patronilor in scopul         dezvoltarii si          eficientizarii activitatii acestora;
3. promovarea concurentei loiale in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale    fiecaruia dintre producatori de film din cinematogarfie si televiziune;
4. participarea cu rol activ la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare,          restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica;
5. desemnarea de reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca,      la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in  structurile tripartite de conducere si de dialog social;
6. asigurarea pentru membrii sai de informatii, facilitarea de relatii intre acestia, precum si       cu alte organizatii;
7. promovarea progresului managerial, serviciilor de consultanta si asistenta de specialitate,          standardelor de calitate, inclusiv in domeniul formarii fortei de munca;
8. realizarea de schimburi de experienta si informatii intre membrii sai si cu organisme de profil din tara si strainatate;
9. organizarea de festivaluri si targuri de profil, si simpozioane pe teme de interes pentru membrii, inclusiv prin participari internationale;
10. editarea unor publicatii de specialitate periodice si ocazionale;
11.i nitierea de programe de pregatire si specializare a personalului membrilor sai in parteneriat cu specialisti atestati din tara si strainatate;
12. promovarea proiectelor de finantare si administrare ce pot fi realizate prin eforturile membrilor, cu respectarea prevederilor legale;
13. participarea la actiuni internationale (festivaluri,targuri,seminarii intalniri de lucru, congrese, activitati de cercetare stiintifica, publicatii periodice si stiintifice) in domeniul cinematogarfiei si televiziunii;
14. afilierea la alte organisme nationale si internationale similare;
15. popularizarea rezultatelor actiunilor Patronatului prin mass-media, editarea, tiparirea si difuzarea de carti, reviste, rapoarte, monografii, recomandari, studii si alte tipuri de publicatii si lucrari de specialitate;
16. atragerea prin elaborarea de programe ferme, a resurselor publice sau private din tara si din strainatate pentru realizarea investitiilor in domeniul cinematografiei si televiziuni
17. promovarea si sprijinirea dezvoltarii unui sistem modern de comunicatii intre membrii Patronatului in beneficiul reciproc al acestora, pentru difuzarea si diseminarea informatiilor si cunostintelor referitoare la industria cinematografiei si televiziunii.
18. initiaza si sustine actiunile privind relansarea productiei de film si telviziune, consolidarea statutului producatorului de film si televiziune;
19. susţine acţiunile ce vizează combaterea pirateriei prin organizarea de evenimente promoţionale, editarea de materiale, precum şi orice alte activităţi necesare;
20. desfăşoară programe de utilitate publică cu caracter cultural, artistic, ştiinţific, educativ, informativ, între persoane fizice, instituţii guvernamentale, asociaţii profesionale interesând sfera sa de activitate, pentru favorizarea cunoaşterii filmului românesc, stabilirea de relaţii culturale şi spirituale cu românii din afara României, precum şi stimularea cunoaşterii altor cinematografii.
21. premiază producătorii şi cineaştii ale căror opere s-au distins în competiţii naţionale şi internaţionale de prestigiu, precum şi debutanţii;
22. implicarea alaturi de CNC in atestarea profesionala in domeniul cinematogarfiei si televiziunii
 

Consiliul Director UPFAR/PSPCT:

1. Dumitru Pohuş - Președinte

2. Avram Iclozan - Vicepreședinte

3. Radu Nicolae – Vicepreședinte

4. Mihai Orăşanu – Vicepreședinte

5. Adrian Popovici –Vicepreședinte

Membrii Consiliului Director  au fost alesi în cadrul AGO UPFAR/PSPCT din 24 aprilie 2019,

conform Hotărâriilor nr. 8 şi 9, pentru un mandat de 4 ani.

Cenzor UPFAR/PSPCT

Doamna Ene Marcela Rozalinda, persoană fizică autorizată, expert contabil, autorizat CECCAR - nr.carnet 11991/1996 si consultant fiscal, autorizat de CCF, conf.carnet nr.28469/2017

Cenzorul a fost ales în cadrul AGO UPFAR/PSPCT din 24 aprilie 2019, conform Hotărârii nr. 6 – pentru un mandat de 4 ani


 

STATUTUL UPFAR PSPCT